• جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
  • |

۹۰ درصد آب کشاورزی صرف اشتغال زایی ۳۰ درصد می شود

news

مسعود تجریشی (مدیردفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه) :

۹۰ درصد آب در این منطقه برای کشاورزی مصرف می‌شود، در حالیکه سهم کشاورزی در اشتغال منطقه ۳۰ درصد است و کشاورزی تنها تا ۱۵ درصد به رونق اقتصادی این منطقه کمک می‌کند. این نوع اقتصاد مبتنی بر مصرف زیاد آب است.

پانوشت:
بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ درآمد کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه روند نزولی داشته است. این در حالیست که سطح کشت زیرآبی در این منطقه گسترش یافته است. دسترسی راحت به منابع آب از سوی کشاورزان باعث شده که آنها توسعه کشاورزی و استفاده بیشتر از آب داشته باشند، اما با این وجود افزایش درآمد نداشته‌اند. در حقیقت برای آبی که مصرف شده کارایی ایجاد نشده است.

تاریخ ارسال : ۲۶ فروردین ۱۳۹۶