• جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
  • |

دستگاهی که از هوا آب می‌گیرد

news

دستگاه موسوم به Water Seer در آب و هوای خشک می‌تواند با استفاده از میعان روزانه تا ۱۱گالن آب از هوا بگیرد.

این دستگاه قیمت زیادی نداشته و توسط آزمایشگاه VICI با همکاری دانشگاه برکلی آمریکا و انجمن ملی صلح برای تهیه آب مصرفی ۳/۲میلیون نفر انسان روی این کره خاکی در مکان‌هایی که با مشکل تهیه آب آشامیدنی مواجه هستند، طراحی شده است.

تاریخ ارسال : ۲۶ فروردین ۱۳۹۶