• جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
  • |

حضور شرکت غشا گستر دالاهو در نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری استان البرز

news

حضور شرکت غشا گستر دالاهو در نمایشگاه هفته پژوهش وفناوری استان البرز که افتتاحییه این نمایشگاه با حضور سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه کل کشور جناب آقای دکتر نوبخت و استاندار محترم استان البرز جناب آقای نجفی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ الی پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۹ آغاز بکار کرد.

تاریخ ارسال : ۰۵ آذر ۱۳۹۶